Yorke Antique Textiles

A collection of antique and vintage textiles from around the world

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Shibori Dounuki

Shibori Dounuki

Details

Hitoe Kimono

Hitoe Kimono

Details

Cotton Kimono

Cotton Kimono

Details

Omeshi summer kimono

Omeshi summer kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Tsumugi Kimono

Tsumugi Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Omeshi Kimono

Omeshi Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Youth Kimono

Youth Kimono

Details

Bingata Kimono

Bingata Kimono

Details

Painted kimono

Painted kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Omeshi Kimono

Omeshi Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Hitoe Kimono

Hitoe Kimono

Details

Kasuri Kimono

Kasuri Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Cotton Yukata

Cotton Yukata

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Yuzen Kimono

Yuzen Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Meisen kimono

Meisen kimono

Details

Summer Ro Kimono

Summer Ro Kimono

Details

Painted Kimono

Painted Kimono

Details

Tsuru-Bishi Kimono

Tsuru-Bishi Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Striped kimono

Striped kimono

Details

Early-Showa Dounuki

Early-Showa Dounuki

Details

Kimono

Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Dounuki Kimono

Dounuki Kimono

Details

Flower-motif Kimono

Flower-motif Kimono

Details

Bamboo-motif Kimono

Bamboo-motif Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Meisen kimono

Meisen kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Meisen Summer Kimono

Meisen Summer Kimono

Details

Bamboo and Arrow Kimono

Bamboo and Arrow Kimono

Details

Omeshi Kimono

Omeshi Kimono

Details

Arrow-feather-motif Kimono

Arrow-feather-motif Kimono

Details

Crepe Silk Kimono

Crepe Silk Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Painted Summer Kimono

Painted Summer Kimono

Details

Arrow-feather-motif kimono

Arrow-feather-motif kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Yuzen-dyed Kimono

Yuzen-dyed Kimono

Details

Meisen summer Kimono

Meisen summer Kimono

Details

Shibori kimono

Shibori kimono

Details

Kikko-motif Stenciled Kimono

Kikko-motif Stenciled Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Omeshi Kimono

Omeshi Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Printed Kimono

Printed Kimono

Details

Man's Kimono

Man's Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Ro Komon Kimono

Ro Komon Kimono

Details

Winter Kimono

Winter Kimono

Details

Yuzen-dyed kimono

Yuzen-dyed kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Shibori Summer Kimono

Shibori Summer Kimono

Details

Showa Kimono

Showa Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Swirl-motif Kimono

Swirl-motif Kimono

Details

Shibori Dounuki Kimono

Shibori Dounuki Kimono

Details

Hash-taf-motif Kimono

Hash-taf-motif Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Omeshi kimono

Omeshi kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Urushi Kimono

Urushi Kimono

Details

Summer Shibori Kimono

Summer Shibori Kimono

Details

Hitoe Summer Kimono

Hitoe Summer Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Taisho kimono

Taisho kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Rinzu Kimono

Rinzu Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Summer kimono

Summer kimono

Details

Rinzu Kimono

Rinzu Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Omeshi kimono

Omeshi kimono

Details

Early Showa Kimono

Early Showa Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Woman's Cotton Yukata

Woman's Cotton Yukata

Details

Leaf-motif Meisen Kimono

Leaf-motif Meisen Kimono

Details

Rayon Hitoe Kimono

Rayon Hitoe Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Omeshi summer kimono

Omeshi summer kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Arrow-feather-motif Kimono

Arrow-feather-motif Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Yuzen Kimono

Yuzen Kimono

Details

Meisen kimono

Meisen kimono

Details

Meisen Hitoe Kimono

Meisen Hitoe Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Early Showa Dounuki

Early Showa Dounuki

Details

Sheer Summer Kimono

Sheer Summer Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Stenciled kimono

Stenciled kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Meisen hitoe Kimono

Meisen hitoe Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Yabane-motif Kimono

Yabane-motif Kimono

Details

Woven kimono

Woven kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Bamboo-motif Kimono

Bamboo-motif Kimono

Details

Shibori Dounuki

Shibori Dounuki

Details

Stenciled Kimono

Stenciled Kimono

Details

Omeshi Kimono

Omeshi Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Kiredori-pattern Kimono

Kiredori-pattern Kimono

Details

Omeshi kimono

Omeshi kimono

Details

Taisho Striped Kimono

Taisho Striped Kimono

Details

Hitoe Ro Kimono

Hitoe Ro Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Cotton Yukata

Cotton Yukata

Details

Unlined Kimono

Unlined Kimono

Details

Stenciled Kimono

Stenciled Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Fan-motif Omeshi Kimono

Fan-motif Omeshi Kimono

Details

Cotton or asa Kimono

Cotton or asa Kimono

Details

Taisho Dounuki

Taisho Dounuki

Details

Omeshi kimono

Omeshi kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Winter Kimono

Winter Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Rinzu kimono

Rinzu kimono

Details

Crepe Kimono

Crepe Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Cotton Yukata

Cotton Yukata

Details

Meisen kimono

Meisen kimono

Details

Summer Ro Kimono

Summer Ro Kimono

Details

Meisen summer Kimono

Meisen summer Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Heavy Kimono

Heavy Kimono

Details

Sheer Meisen Kimono

Sheer Meisen Kimono

Details

Artist kimono

Artist kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Houmongi Kimono

Houmongi Kimono

Details

Banded Kimono

Banded Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Yabane-motif kimono

Yabane-motif kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Summer kimono

Summer kimono

Details

Painted Winter kimono

Painted Winter kimono

Details

Yabane-motif Kimono

Yabane-motif Kimono

Details

Striped kimono

Striped kimono

Details

Ribbed summer kimono

Ribbed summer kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Stencil-dyed Kimono

Stencil-dyed Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Woven Summer Kimono

Woven Summer Kimono

Details

Striped kimono

Striped kimono

Details

Blue Rinzu Kimono

Blue Rinzu Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Yuzen-painted Houmongi Kimono

Yuzen-painted Houmongi Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Flower-motif Summer Kimono

Flower-motif Summer Kimono

Details

Wave-motif Homongi

Wave-motif Homongi

Details

Muslin kimono

Muslin kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Supplementary-weave Winter Kimono

Supplementary-weave Winter Kimono

Details

Yabane-motif kimono

Yabane-motif kimono

Details

Urushi and Rinzu Kimono

Urushi and Rinzu Kimono

Details

Painted Kimono

Painted Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Maiko Summer Kimono

Maiko Summer Kimono

Details

Fan-motif Meisen Kimono

Fan-motif Meisen Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Bamboo-motif Kimono

Bamboo-motif Kimono

Details

Meisen summer kimono

Meisen summer kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Striped kimono

Striped kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Katazome Kimono

Katazome Kimono

Details

Urushi-thread Kimono

Urushi-thread Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Man's Kimono

Man's Kimono

Details

Plant-motif Winter Kimono

Plant-motif Winter Kimono

Details

Purple Kimono

Purple Kimono

Details

Chirimen Kimono

Chirimen Kimono

Details

Carp-motif Summer Kimono

Carp-motif Summer Kimono

Details

Shibori Dounuki

Shibori Dounuki

Details

Peony-motif Kimono

Peony-motif Kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Woven kimono

Woven kimono

Details

Yuzen-painted Ro Kimono

Yuzen-painted Ro Kimono

Details

Omeshi summer kimono

Omeshi summer kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Meisen summer Kimono

Meisen summer Kimono

Details

Bingata Kimono

Bingata Kimono

Details

Chirimen silk Kimono

Chirimen silk Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Tsuru-bishi Kimono

Tsuru-bishi Kimono

Details

Meisen kimono

Meisen kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Meisen kimono

Meisen kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Yuzen-painted Kmono

Yuzen-painted Kmono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Arrow-feather-motif Rinzu Kimono

Arrow-feather-motif Rinzu Kimono

Details

Rinzu (damask) Kimono

Rinzu (damask) Kimono

Details

Meisen kimono

Meisen kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Woven Kimono

Woven Kimono

Details

Bamboo-motif Kimono

Bamboo-motif Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Painted Kimono

Painted Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Painted Bamboo-motif Kimono

Painted Bamboo-motif Kimono

Details

Stenciled kimono

Stenciled kimono

Details

Sheer Hitoe Kimono

Sheer Hitoe Kimono

Details

Summer Shibori Kimono

Summer Shibori Kimono

Details

Taisho Banded Kimono

Taisho Banded Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Hemp-motif Shibori Kimono

Hemp-motif Shibori Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Rinzu Hitoe Kimono

Rinzu Hitoe Kimono

Details

Man's Kimono

Man's Kimono

Details

Striped kimono

Striped kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Temari-motif Meisen Kimono

Temari-motif Meisen Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Meisen kimono

Meisen kimono

Details

Hitoe Kimono

Hitoe Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Yabane-motif Kimono

Yabane-motif Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Striped kimono

Striped kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Woven Summer Kimono

Woven Summer Kimono

Details

Striped Tsumugi Kimono

Striped Tsumugi Kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Bamboo-motif Kimono

Bamboo-motif Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Omeshi & Satin kimono

Omeshi & Satin kimono

Details

Ro Kimono

Ro Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Dounuki Kimono

Dounuki Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Incense-motif Meisen kimono

Incense-motif Meisen kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Flower-motif Kimono

Flower-motif Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Banded Kimono

Banded Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Hitoe Kimono

Hitoe Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Winter Kimono

Winter Kimono

Details

Meisen summer Kimono

Meisen summer Kimono

Details

Summer kimono

Summer kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Taisho Rinzu Kimono

Taisho Rinzu Kimono

Details

Woven Summer Kimono

Woven Summer Kimono

Details

Mixed-technique Kimono

Mixed-technique Kimono

Details

Katazome-dyed Kimono

Katazome-dyed Kimono

Details

Bold kimono

Bold kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Summer kimono

Summer kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Meisen silk Kimono

Meisen silk Kimono

Details

Painted Kimono

Painted Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Fan-motif Summer Kimono

Fan-motif Summer Kimono

Details

Padded Winter Kimono

Padded Winter Kimono

Details

Woven Kimono

Woven Kimono

Details

Meisen kimono

Meisen kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Shibori Summer Kimono

Shibori Summer Kimono

Details

Rinzu Kimono

Rinzu Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Painted Kimono

Painted Kimono

Details

Hitoe Kimono

Hitoe Kimono

Details

Omeshi Kimono

Omeshi Kimono

Details

Woven Kimono

Woven Kimono

Details

Flower-motif Summer Kimono

Flower-motif Summer Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Art Deco kimono

Art Deco kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Hollyhock-motif Kimono

Hollyhock-motif Kimono

Details

Cross-hatch-motif Kimono

Cross-hatch-motif Kimono

Details

Tsumugi Summer Kimono

Tsumugi Summer Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Yuzen Kimono

Yuzen Kimono

Details

Arrow-feather-motif Kimono

Arrow-feather-motif Kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Flower-motif Kimono

Flower-motif Kimono

Details

Meisen Hitoe Kimono

Meisen Hitoe Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Leaf-motif Kimono

Leaf-motif Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Early-Showa Kimono

Early-Showa Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Painted kimono

Painted kimono

Details

Summer kimono

Summer kimono

Details

Summer Shibori Kimono

Summer Shibori Kimono

Details

Wool Kimono

Wool Kimono

Details

Asa kimono

Asa kimono

Details

Yuzen-dyed Kimono

Yuzen-dyed Kimono

Details

Meisen (ikat) Kimono

Meisen (ikat) Kimono

Details

Rinzu kimono

Rinzu kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Ra Hitoe Kimono

Ra Hitoe Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Small Kimono

Small Kimono

Details

Yuzen-painted Ceremonial kimono

Yuzen-painted Ceremonial kimono

Details

Yuzen-painted  Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Bingata Kimono

Bingata Kimono

Details

Flower-motif Meisen Kimono

Flower-motif Meisen Kimono

Details

Painted Kimono

Painted Kimono

Details

Yellow and Blue Kimono

Yellow and Blue Kimono

Details

Hollyhock-motif Stenciled Kimono

Hollyhock-motif Stenciled Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Painted Kimono

Painted Kimono

Details

Orizuru-motif Kimono

Orizuru-motif Kimono

Details

Stenciled Kimono

Stenciled Kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Meisen (ikat) Kimono

Meisen (ikat) Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Shibori Summer Kimono

Shibori Summer Kimono

Details

Rinzu Striped Kimono

Rinzu Striped Kimono

Details

Rinzu Kimono

Rinzu Kimono

Details

Summer kimono

Summer kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Painted kimono

Painted kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Shibori Dounuki

Shibori Dounuki

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Meisen Summer Kimono

Meisen Summer Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Stenciled Kimono

Stenciled Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Summer warp-ikat Kimono

Summer warp-ikat Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Shibori Dounuki

Shibori Dounuki

Details

Early Showa Kimono

Early Showa Kimono

Details

“Osaka” Kimono

“Osaka” Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Omeshi Kimono

Omeshi Kimono

Details

Ro Sheer Kimono

Ro Sheer Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Spring-themed kimono

Spring-themed kimono

Details

Painted homongi

Painted homongi

Details

Early-Showa Kimono

Early-Showa Kimono

Details

Kasuri tsumugi Kimono

Kasuri tsumugi Kimono

Details

Stenciled kimono

Stenciled kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Yabane-motif Stenciled Kimono

Yabane-motif Stenciled Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Woven Kimono

Woven Kimono

Details

Twelve Views Kimono

Twelve Views Kimono

Details

Omeshi Kimono

Omeshi Kimono

Details

Kikko-motif  Kimono

Kikko-motif Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Wave-motif Kimono

Wave-motif Kimono

Details

Flower-motif Meisen Kimono

Flower-motif Meisen Kimono

Details

Meisen kimono

Meisen kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Meisen summer Kimono

Meisen summer Kimono

Details

Painted winter kimono

Painted winter kimono

Details

Carp-motif Kimono

Carp-motif Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Stenciled Kimono

Stenciled Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Striped kimono

Striped kimono

Details

Dounuki Kimono

Dounuki Kimono

Details

Yuzen-painted kimono

Yuzen-painted kimono

Details

Painted Ceremonial Kimono

Painted Ceremonial Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Shibori (tie-dye) Kimono

Shibori (tie-dye) Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Summer kimono

Summer kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Winter Kimono

Winter Kimono

Details

Omeshi kimono

Omeshi kimono

Details

Painted Kimono

Painted Kimono

Details

Painted Kimono

Painted Kimono

Details

Hitoe Woven Kimono

Hitoe Woven Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Woven  Kimono

Woven Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Kiredori-motif Kimono

Kiredori-motif Kimono

Details

Dounuki Kimono

Dounuki Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Yuzen-painted Kimono

Yuzen-painted Kimono

Details

Crane-motif Stenciled Kimono

Crane-motif Stenciled Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Arrow-feather-motif Kimono

Arrow-feather-motif Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Iris-motif Meisen Kimono

Iris-motif Meisen Kimono

Details

Summer kimono

Summer kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Tree-motif Kimono

Tree-motif Kimono

Details

Omeshi kimono

Omeshi kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details